Księgi rachunkowe – księgowość spółek

Księgowość spółek – księgi rachunkowe

W skład opłaty stałej wchodzi: prowadzenie Ksiąg Rachunkowych, rejestrów VAT, opracowanie planu kont, dla osób fizycznych: rozliczenie właścicieli z ZUS, naliczenie zaliczek na podatek, sporządzenie i złożenie elektroniczne deklaracji PIT-36 lub PIT-36L i deklaracji VAT-7/VAT-UE; dla osób prawnych: naliczenie zaliczek na podatek oraz sporządzenie i elektroniczne złożenie deklaracji CIT-8 i VAT-7/VAT-UE

  • podatnik zwolniony z VATopłata stała za każdy dokument (złotówkowy, bez magazynowych) + (walutowy, bez magazynowych) + za każdą pozycję wyciągu bankowego i raportu kasowego złotówkowego + za każdą pozycję wyciągu bankowego i raportu kasowego walutowego z rozliczeniem różnic kursowych + za każdy dokument magazynowy
  • podatnik VAT– opłata stała: za każdy dokument (złotówkowy, bez magazynowych) + (walutowy, bez magazynowych) + za każdą pozycję wyciągu bankowego i raportu kasowego złotówkowego +  za każdą pozycję wyciągu bankowego i raportu kasowego walutowego z rozliczeniem różnic kursowych +  za każdy dokument magazynowy
  • dodatkowo:– zwrot zagranicznego VAT z krajów członkowskich UE– ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: OT i LT, naliczenie amortyzacji– sprawozdanie do GUS– roczne sprawozdanie finansowe– korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę