Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

W skład opłaty stałej wchodzi: prowadzenie książki przychodów i rozchodów, rejestrów VAT, naliczenie zaliczek na podatek, sporządzenie i wysyłka elektroniczna deklaracji PIT-36 lub PIT-36L i VAT-7/VAT-UE

  • podatnik zwolniony z VAT
  • podatnik VAT
  • dodatkowo:– Rozliczenie PFRON pracodawcy niepełnosprawnego-dofinansowanie składek społecznych zwrot zagranicznego VAT z krajów członkowskich UE– ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: OT i LT, naliczenie amortyzacji– sprawozdanie do GUS– korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę