Kadry i płace

Kadry i płace

W skład opłaty za obsługę wchodzi: rozliczenie i rejestracja w ZUS pracowników, wysyłka elektroniczna ZUS i PIT, wydruk dokumentów IMIR, naliczenie zaliczek na podatek PIT-4R, PIT-8AR, karty wynagrodzeń, rozliczenie roczne PIT-1, PIT-4R, PIT-8AR, wystawianie zaświadczeń o zarobkach, wypełnianie wniosków ZUS: Z3, Z3a, naliczenie wynagrodzenia i zasiłków chorobowych, prowadzenie akt pracowniczych, prowadzenie kartoteki urlopowej.

  • Naliczenie płacy (tylko płaca zasadnicza)
  • Naliczenie złożonych płac (płaca zasadnicza + stawka godzinowa + dodatki)
  • Obsługa kadrowo-płacowa (tylko płaca zasadnicza)
  • Obsługa kadrowo płacona złożona (płaca zasadnicza + stawka godzinowa + dodatki)
  • Obsługa umów zleceń i umów o dzieło
  • Rozliczenie PFRON pracowników niepełnosprawnych
  • Usługa nie obejmuje rozliczenia czasu pracy kierowców.
  • Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę